Bellevue: Kế hoạch quản lý lưu vực song - Watershed Management

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link

Bellevue: Kế hoạch quản lý lưu vực song.

Thành phố ngày càng phát triển, chúng ta cần hành động để bảo vệ các lưu vực sông. Thành phố Bellevue đang phát triển kế hoạch cải thiện sự trong lành của hệ thống sông suối cho con người và động vật hoang dã, và chúng tôi rất mong ý kiến đóng góp của Quý vị! Hãy theo dõi video hoặc tờ thông tin để tìm hiểu thêm, và tham gia thực hiện khảo sát.


Tờ thông tinThực hiện khảo sát

Bellevue: Kế hoạch quản lý lưu vực song.

Thành phố ngày càng phát triển, chúng ta cần hành động để bảo vệ các lưu vực sông. Thành phố Bellevue đang phát triển kế hoạch cải thiện sự trong lành của hệ thống sông suối cho con người và động vật hoang dã, và chúng tôi rất mong ý kiến đóng góp của Quý vị! Hãy theo dõi video hoặc tờ thông tin để tìm hiểu thêm, và tham gia thực hiện khảo sát.


Tờ thông tinThực hiện khảo sát

Page last updated: 04 Jan 2024, 09:22 AM