2023 An Toàn Đường Bộ Gần Trường Học: Bảng Câu Hỏi Xin Ý Kiến Phản Hồi (Road Safety Near Schools)

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link

Chúng tôi cần ý kiến đóng góp của quý vị! Là một phần trong Sáng Kiến Vision Zero, Bellevue Transportation Department đang đánh giá mức độ an toàn khi đi bộ và đi xe đạp dọc theo các tuyến đường thuộc High Injury Network (Mạng Lưới Xảy Ra Nhiều Thương Tích, HIN), nơi xảy ra hầu hết các vụ va chạm gây thương tích nghiêm trọng và tử vong của thành phố. Những bản Road Safety Assessment (Đánh Giá An Toàn Đường Bộ,

RSA) này đang được thực hiện ở gần một số trường học trong phạm vi Bellevue và sẽ ghi lại hiện trạng đường bộ dựa trên những trải nghiệm và sự quan sát của người đi lại trên các tuyến đường này. Ý kiến phản hồi sẽ được sử dụng để tăng độ an toàn và thoải mái cho người đi bộ, đi xe đạp trên các tuyến đường bộ này. Trong các tháng mùa đông và mùa xuân sắp tới, chúng tôi sẽ đánh giá các tuyến đường được liệt kê dưới đây và nêu bật trên bản đồ các khu vực nghiên cứu (ở bên phải) thông qua các cơ hội tương tác đa dạng, trong đó có kiểm tra khả năng đi bộ trong khu dân cư (sẽ thông báo lịch sau).

Khu Vực Nghiên Cứu 4 của Đánh Giá An Toàn Đường Bộ (Road Safety Assessment, RSA)

 • 145th Place SE, đoạn từ SE 8th Street tới SE 24th Street
 • SE 8th Street, đoạn từ 140th Avenue SE tới 148th Avenue SE
 • 148th Avenue SE, đoạn từ SE 8th Street tới SE 16th Street
 • SE Phantom Way, đoạn từ 160th Avenue SE tới 164th Avenue SE

Khu Vực Nghiên Cứu 5 của RSA

 • SE 8th Street, đoạn từ 112th Avenue SE tới Lake Hills Connector
 • Lake Hills Connector, đoạn từ vị trí cách SE 8th Street 800 feet về phía Bắc tới vị trí cách SE 8th Street 1.000 feet về phía Nam

Khu Vực Nghiên Cứu 6 của RSA

 • Coal Creek Parkway, đoạn từ Highway I-405 tới vị trí cách Factoria Boulevard SE 850 feet về phía Nam
 • Factoria Boulevard SE, đoạn từ Cole Creek Parkway tới SE Newport Way
 • SE Newport Way, đoạn từ Factoria Boulevard SE tới 130th Place SE

Bảng câu hỏi và bản đồ tương tác

Mục đích của trang tương tác trực tuyến này là để hiểu rõ hơn cảm nhận của quý vị về mức độ an toàn và

thoải mái dọc theo các tuyến đường này, với tư cách một người đi bộ hoặc đi xe đạp ở đó. Bảng câu hỏi cũng sẽ hỏi quý vị về các trường nơi quý vị hoặc (những) người phụ thuộc của quý vị (VD: (các) con) theo học, nếu có, và tìm lời giải đáp cho các câu hỏi tự nguyện về nhân chủng học.

Chúng tôi xin đề nghị quý vị hoàn thành hai nhiệm vụ. Đầu tiên là trả lời một loạt các câu hỏi bằng cách chọn thẻ Questionnaire (Bảng Câu Hỏi) ở bên dưới. Quý vị phải nhấp vào nút "submit" (gởi) ở cuối bảng câu hỏi để ghi lại các câu trả lời của mình. Trong nhiệm vụ thứ hai, chúng tôi xin đề nghị quý vị "ghim" các vấn đề lo ngại của quý vị ở những vị trí cụ thể, bằng cách chọn thẻ Interactive Map (Bản Đồ Tương Tác) bên dưới. Quý vị sẽ mất khoảng 7 tới 10 phút để hoàn thành cả hai nhiệm vụ này.

Thẻ "Ask a Question" (Đặt Câu Hỏi) cho phép quý vị hỏi chúng tôi về quy trình; các câu trả lời sẽ được đăng tải.

trên trang này.

Sử dụng các RSA là một chiến lược then chốt trong nỗ lực Vision Zero của Bellevue nhằm loại bỏ các vụ va chạm gây thương tích nghiêm trọng và những vụ tử vong do tai nạn giao thông trên đường phố của thành phố đến năm 2030. Chúng tôi hân hạnh được hợp tác với Khu Học Chánh Bellevue để trực tiếp mời học sinh và phụ huynh tham gia. Chúng tôi đánh giá cao ý kiến đóng góp quý báu của quý vị.

--Nhóm Dự Án RSA

Chúng tôi cần ý kiến đóng góp của quý vị! Là một phần trong Sáng Kiến Vision Zero, Bellevue Transportation Department đang đánh giá mức độ an toàn khi đi bộ và đi xe đạp dọc theo các tuyến đường thuộc High Injury Network (Mạng Lưới Xảy Ra Nhiều Thương Tích, HIN), nơi xảy ra hầu hết các vụ va chạm gây thương tích nghiêm trọng và tử vong của thành phố. Những bản Road Safety Assessment (Đánh Giá An Toàn Đường Bộ,

RSA) này đang được thực hiện ở gần một số trường học trong phạm vi Bellevue và sẽ ghi lại hiện trạng đường bộ dựa trên những trải nghiệm và sự quan sát của người đi lại trên các tuyến đường này. Ý kiến phản hồi sẽ được sử dụng để tăng độ an toàn và thoải mái cho người đi bộ, đi xe đạp trên các tuyến đường bộ này. Trong các tháng mùa đông và mùa xuân sắp tới, chúng tôi sẽ đánh giá các tuyến đường được liệt kê dưới đây và nêu bật trên bản đồ các khu vực nghiên cứu (ở bên phải) thông qua các cơ hội tương tác đa dạng, trong đó có kiểm tra khả năng đi bộ trong khu dân cư (sẽ thông báo lịch sau).

Khu Vực Nghiên Cứu 4 của Đánh Giá An Toàn Đường Bộ (Road Safety Assessment, RSA)

 • 145th Place SE, đoạn từ SE 8th Street tới SE 24th Street
 • SE 8th Street, đoạn từ 140th Avenue SE tới 148th Avenue SE
 • 148th Avenue SE, đoạn từ SE 8th Street tới SE 16th Street
 • SE Phantom Way, đoạn từ 160th Avenue SE tới 164th Avenue SE

Khu Vực Nghiên Cứu 5 của RSA

 • SE 8th Street, đoạn từ 112th Avenue SE tới Lake Hills Connector
 • Lake Hills Connector, đoạn từ vị trí cách SE 8th Street 800 feet về phía Bắc tới vị trí cách SE 8th Street 1.000 feet về phía Nam

Khu Vực Nghiên Cứu 6 của RSA

 • Coal Creek Parkway, đoạn từ Highway I-405 tới vị trí cách Factoria Boulevard SE 850 feet về phía Nam
 • Factoria Boulevard SE, đoạn từ Cole Creek Parkway tới SE Newport Way
 • SE Newport Way, đoạn từ Factoria Boulevard SE tới 130th Place SE

Bảng câu hỏi và bản đồ tương tác

Mục đích của trang tương tác trực tuyến này là để hiểu rõ hơn cảm nhận của quý vị về mức độ an toàn và

thoải mái dọc theo các tuyến đường này, với tư cách một người đi bộ hoặc đi xe đạp ở đó. Bảng câu hỏi cũng sẽ hỏi quý vị về các trường nơi quý vị hoặc (những) người phụ thuộc của quý vị (VD: (các) con) theo học, nếu có, và tìm lời giải đáp cho các câu hỏi tự nguyện về nhân chủng học.

Chúng tôi xin đề nghị quý vị hoàn thành hai nhiệm vụ. Đầu tiên là trả lời một loạt các câu hỏi bằng cách chọn thẻ Questionnaire (Bảng Câu Hỏi) ở bên dưới. Quý vị phải nhấp vào nút "submit" (gởi) ở cuối bảng câu hỏi để ghi lại các câu trả lời của mình. Trong nhiệm vụ thứ hai, chúng tôi xin đề nghị quý vị "ghim" các vấn đề lo ngại của quý vị ở những vị trí cụ thể, bằng cách chọn thẻ Interactive Map (Bản Đồ Tương Tác) bên dưới. Quý vị sẽ mất khoảng 7 tới 10 phút để hoàn thành cả hai nhiệm vụ này.

Thẻ "Ask a Question" (Đặt Câu Hỏi) cho phép quý vị hỏi chúng tôi về quy trình; các câu trả lời sẽ được đăng tải.

trên trang này.

Sử dụng các RSA là một chiến lược then chốt trong nỗ lực Vision Zero của Bellevue nhằm loại bỏ các vụ va chạm gây thương tích nghiêm trọng và những vụ tử vong do tai nạn giao thông trên đường phố của thành phố đến năm 2030. Chúng tôi hân hạnh được hợp tác với Khu Học Chánh Bellevue để trực tiếp mời học sinh và phụ huynh tham gia. Chúng tôi đánh giá cao ý kiến đóng góp quý báu của quý vị.

--Nhóm Dự Án RSA

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link

Interactive map

6 months

Chúng tôi muốn tìm hiểu về những trải nghiệm của quý vị và những gì quý vị quan sát được với tư cách một người đi bộ hoặc đi xe đạp trên các tuyến đường trong phạm vi khu vực nghiên cứu (được tô màu xanh dương). Xin vui lòng chia sẻ ý kiến của quý vị rằng điều gì khiến quý vị cảm thấy an toàn và thoải mái hay mất an toàn và không thoải mái. 

Trên bản đồ tương tác này, vui lòng "ghim" các vị trí cụ thể theo loại danh mục được liệt kê bên dưới. Để thêm ghim và cho ý kiến, hãy chọn biểu tượng "dấu cộng" (+) ở bên trái. Kéo "ghim"  () tới vị trí trên bản đồ và nhập ý kiến của quý vị. Quý vị có thể tải ảnh chụp lên kèm theo ý kiến của mình. Chọn nút

"submit" (gởi) để ghim và ý kiến của quý vị được hiển thị trên bản đồ. Quý vị có thể thêm nhiều ghim/ý kiến. 

Các loại ghim: 

 • Ý kiến về đi bộ (ghim màu tím)
 • Ý kiến về đi xe đạp (ghim màu xanh lá)
 • (Các) ý kiến khác (ghim màu xanh dương) 

Nếu quý vị cần chỉnh sửa ghim (VD: di chuyển ghim), hãy nhấp vào ghim, chọn 3 dấu chấm nằm ngang (dấu ba chấm) và chọn chỉnh sửa. Nhấn nút submit (gởi) lần nữa để lưu thay đổi. 

Ví dụ về ý kiến có thể là quý vị thích có lối đi bộ qua đường ở một vị trí cụ thể nào đó hoặc chỉ cần có một lối đi bộ qua đường mà thôi. Quý vị có thể ghim một trong các loại ý kiến bằng cách chọn "Ý kiến về đi bộ" và kéo ghim tới vị trị đó.

Page last updated: 21 Nov 2022, 09:36 AM