తూర్పు బెల్లెవ్యూ ప్రదర్శన గ్రీన్‌వే అభిప్రాయ ప్రశ్నావళి

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link

తూర్పు బెల్లెవ్యూ ప్రదర్శన గ్రీన్‌వే అభిప్రాయ ప్రశ్నావళికి స్వాగతం! మేము ముందుగా 166వ మరియు 165వ మార్గాల్లో ఉన్న గ్రీన్‌వేని రూపొందించాము, పరిసరాల చుట్టూ నడిచి బైక్‌లో వెళ్లే వ్యక్తుల కోసం సురక్షితమైన, మరింత సౌకర్యవంతమైన కారిడార్‌ను రూపొందించాము. రెండు మైళ్ల పొడవైన గ్రీన్‌వే ఆగ్నేయం 14వ వీధి నుండి నార్తప్ వే వరకు ఉంటుంది. "ప్రదర్శన" ప్రాజెక్ట్ అంటే, కారిడార్‌లో ప్రయాణించి, దాని సమీపంలో నివసించే వారి నుండి కమ్యూనిటీ అభిప్రాయాన్ని స్వీకరించడానికి త్వరితగతిన, తక్కువ-ధర పద్ధతులు తాత్కాలికంగా వ్యవస్థాపించబడ్డాయి. ఇక్కడ ప్రశ్నలకు మీ ప్రతిస్పందనలు ఇటీవల వ్యవస్థాపించిన పద్ధతులను కొనసాగించాలా లేదా మెరుగుపరచాలా లేదా అని నిర్ణయించడానికి మరియు భవిష్యత్తులో గ్రీన్‌వేల కోసం మరింత అవగాహన పొందడానికి మాకు సహాయపడతాయి. ఈ అభిప్రాయ ప్రశ్నావళి సైట్ 2022 ప్రారంభంలో అందుబాటులో ఉంటుంది.


గ్రీన్‌వే పద్ధతులు

 • కారిడార్‌పై సైకిల్ కలిగి ఉన్న వాళ్లకు అవగాహన కల్పించడానికి కొత్త కాలిబాట గుర్తులు
 • అనేక కూడళ్లలో ట్రాఫిక్ సర్కిల్‌ల ప్రదర్శన
 • కీలక కూడళ్లలో ఆపే చిహ్నాన్ని పునరుద్ధరించడం
 • ప్రజలను సమీప గమ్యస్థానాలకు నడిపించే వేఫైండింగ్ చిహ్నాలు
 • 25 mph నుండి 20 mph వేగానికి వేగం తగ్గింపు


ప్రాజెక్ట్ లక్ష్యాలు

 • కారిడార్‌లో సైకిల్‌దారులు మరియు పాదచారుల సంఖ్యను పెంచడం
 • రైడింగ్ సైకిల్‌లతో నడుస్తున్న వ్యక్తులకు అవగాహన కల్పించడం
 • గ్రీన్‌వే మార్గంలో వాహన వేగాలను తగ్గించడం
 • గ్రీన్‌వే మార్గంలో గ్రహించిన భద్రతను మెరుగుపరచడం


అభిప్రాయ ప్రశ్నావళి

కింది ప్రశ్నలు బెల్లెవ్యూలో మీ విలక్షణమైన ప్రయాణ విధానాలను మరియు తూర్పు బెల్లెవ్యూ ప్రదర్శన గ్రీన్‌వే యొక్క మీ అనుభవాలను మరియు పరిశీలనలను అన్వేషిస్తాయి. స్వచ్ఛంద జనాభా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి, మీరు సమాధానం చెప్పడాన్ని మేము అభినందిస్తున్నాము.


తూర్పు బెల్లెవ్యూ ప్రదర్శన గ్రీన్‌వే అభిప్రాయ ప్రశ్నావళికి స్వాగతం! మేము ముందుగా 166వ మరియు 165వ మార్గాల్లో ఉన్న గ్రీన్‌వేని రూపొందించాము, పరిసరాల చుట్టూ నడిచి బైక్‌లో వెళ్లే వ్యక్తుల కోసం సురక్షితమైన, మరింత సౌకర్యవంతమైన కారిడార్‌ను రూపొందించాము. రెండు మైళ్ల పొడవైన గ్రీన్‌వే ఆగ్నేయం 14వ వీధి నుండి నార్తప్ వే వరకు ఉంటుంది. "ప్రదర్శన" ప్రాజెక్ట్ అంటే, కారిడార్‌లో ప్రయాణించి, దాని సమీపంలో నివసించే వారి నుండి కమ్యూనిటీ అభిప్రాయాన్ని స్వీకరించడానికి త్వరితగతిన, తక్కువ-ధర పద్ధతులు తాత్కాలికంగా వ్యవస్థాపించబడ్డాయి. ఇక్కడ ప్రశ్నలకు మీ ప్రతిస్పందనలు ఇటీవల వ్యవస్థాపించిన పద్ధతులను కొనసాగించాలా లేదా మెరుగుపరచాలా లేదా అని నిర్ణయించడానికి మరియు భవిష్యత్తులో గ్రీన్‌వేల కోసం మరింత అవగాహన పొందడానికి మాకు సహాయపడతాయి. ఈ అభిప్రాయ ప్రశ్నావళి సైట్ 2022 ప్రారంభంలో అందుబాటులో ఉంటుంది.


గ్రీన్‌వే పద్ధతులు

 • కారిడార్‌పై సైకిల్ కలిగి ఉన్న వాళ్లకు అవగాహన కల్పించడానికి కొత్త కాలిబాట గుర్తులు
 • అనేక కూడళ్లలో ట్రాఫిక్ సర్కిల్‌ల ప్రదర్శన
 • కీలక కూడళ్లలో ఆపే చిహ్నాన్ని పునరుద్ధరించడం
 • ప్రజలను సమీప గమ్యస్థానాలకు నడిపించే వేఫైండింగ్ చిహ్నాలు
 • 25 mph నుండి 20 mph వేగానికి వేగం తగ్గింపు


ప్రాజెక్ట్ లక్ష్యాలు

 • కారిడార్‌లో సైకిల్‌దారులు మరియు పాదచారుల సంఖ్యను పెంచడం
 • రైడింగ్ సైకిల్‌లతో నడుస్తున్న వ్యక్తులకు అవగాహన కల్పించడం
 • గ్రీన్‌వే మార్గంలో వాహన వేగాలను తగ్గించడం
 • గ్రీన్‌వే మార్గంలో గ్రహించిన భద్రతను మెరుగుపరచడం


అభిప్రాయ ప్రశ్నావళి

కింది ప్రశ్నలు బెల్లెవ్యూలో మీ విలక్షణమైన ప్రయాణ విధానాలను మరియు తూర్పు బెల్లెవ్యూ ప్రదర్శన గ్రీన్‌వే యొక్క మీ అనుభవాలను మరియు పరిశీలనలను అన్వేషిస్తాయి. స్వచ్ఛంద జనాభా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి, మీరు సమాధానం చెప్పడాన్ని మేము అభినందిస్తున్నాము.


 • ప్రశ్నావళిని ప్రారంభించడానికి, "Start Questionnaire" ("ప్రశ్నావళిని ప్రారంభించు") ఎంచుకోండి. దయచేసి కింది ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చి, ప్రతి పేజీ దిగువ భాగంలో ఉన్న "Save & continue" ("సేవ్ చేసి & కొనసాగించు")ని ఎంచుకోండి. మీరు ప్రశ్నావళిని పూర్తి చేసిన తర్వాత తుది పేజీ దిగువ భాగంలో ఉన్న "Submit" ("సమర్పించు") ఎంచుకోండి.

  గమనిక: మీరు తుది పేజీలో "Submit" ("సమర్పించు")ని ఎంచుకునేంత వరకు మీ ప్రతిస్పందనలు రికార్డ్ చేయబడవు.

  ప్రశ్నావళిని ప్రారంభించండి
  Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link
Page published: 30 August 2021, 08:25